Det grønne er in

Det grønne er in


Bæredygtighed og natur er noget der hitter, det har det faktisk gjort i et godt stykke tid. Vi vil gerne gøre noget godt for naturen, dyrerne og klimaet. Vi ved jo allesammen efterhånden godt, at klimaet ikke har det allerbedst, og at det er os mennesker der for den største del er skyld i det. Vi har overproduceret og forbrugt helt forkert af klodens ressourcer i årtier, og nu høster vi så at sige fortjenesten. Og den er dyster, såfremt vi ikke allesammen får lavet om på vores forbrugsmønstre og det haster, hvis vil overgive en bæredygtig jordklode til vores børn og børnebørn. Så sæt jer sammen i familien, og tag en grundig snak om, hvordan I i jeres lille familie, kan lave nogle grønne tiltag til gavn for kloden. I vil blive forbavset over, hvor lidt der egentlig skal til for at ændre kulturen og hvor meget det batter i det store energiregnskab. Så kom i gang og gør godt.